Sari la conținut

Nagy Attila ”Spațiu și Formă” Muzeul de Artă Cluj

Salutăm cu bucurie prezența în Muzeul de Artă din Cluj a artistului Nagy Attila cu expoziția de față, inspirat intitulată generic ”Spațiu și Formă”, mulțumind totodată gazdelor acestei valoroase manifestări.

      Attila Nagy, ne prezintă astăzi nu mai puțin de 59 de zămisliri personale inedite, în materii, de dimensiuni și în concepte și discursuri plastice complexe, tot atât de personale și diverse. Artist înzestrat, dublat de un har pedagogic exersat mulți ani la rând în atelierele liceului de Artă din Tg. Mureș, el ne ține o magistrală lecție ilustrată despre frumos, amintindu-ne de  normalitate, de obiectivul esențial ale artelor vizual-obiectuale, FRUMOSUL, unul aflat de ceva vreme pe un curs de rătăcire.

      De un calm rar întâlnit, proverbial am putea spune, cu un discurs onest, clar, măsurat și sintetic, lipsit de vorbe sau gesturi în plus, ”Înălțimea Sa”, cum îi spuneam în studenție, sau ”Nepotul lui Marx”, cum îl numea cu simpatie profesorul Ailincăi, apelative cu motivate de evidență și astăzi, devine iată, la rândul său mentor de marcă; propovăduitorul formei, spațiului, culorii și valorii estetice, numeroaselor generații de ucenici ce au avut privilegiul de a-i trece prin mână.

      La rândul nostru, noi, dascălii care l-au modelat și școala clujeană în care artistul a pus bazele devenirii sale ulterioare, se mândresc că au avut marea șansă ca ucenici pasionați de nivelul său, să le fi trecut pragul. Marele său merit este că avea deja artistul în toată ființa sa.

Blaga spunea un mare adevăr în anfiteatrul de la Litere răspunzându-le studenților săi la o întrebare des repetată: ”noi când vom deveni asemeni Domniei Voastre poeți literați sau filosofi??! Răspunsul său era acesta: ”școala nu face pe nimeni nici poet, nici romancier, nici filosof, dacă nu a deținut deja aceste haruri încă de la intrare.”

      Conform dictonului ”fiecare devine ce este”, artistul pe care îl prezentăm astăzi își merită pe deplin și în mod firesc titlul de Maestru, titlu decurs și suținut consistent de întregul său parcurs și mai ales de valoarea artistică incontestabilă a obiectelor de mare rafinament pe care ni le înfățișează cu netrucată modestie și mare sinceritate.

      Pentru ochiul exersat în lectura și decodarea discursului plastic, evidența în lucrări a acestor trăsături umane determinante dar tot mai rare este dominantă; ea este prezenă în fiecare obiect și contribuie din plin maximizând nivelul valoric al prezentării sale în fața unui public inițiat.

      Maestrul, ca să fim consecvenți cu apelativul abia acordat astăzi, ne aduce în fața a două genuri de abordare, ambele la fel de inspirate desăvârșite și valoroase prin rezultat. Lucrări tridimensionale într-o largă diversitate dimensională începând de la 60 și până la 190 de cm, altele de dimensiuni mai reduse dar de o prețiozitate de bijutier, cu prezență evidentă în contextul expoziției, și, în număr mai restrâns lucrări parietale, compoziții inspirate, de materialități și cromatică diversă cu efecte de oglindire, contrapuncte în atmosfera generală a demersului expozițional .

      Expoziția ne aduce în fața unei vaste și consistente culturi a domeniului, învitându-ne prin zămislirile sale complexe la un amplu periplu virtual prin teritorii culturale ale unor civilizații diverse, începând cu spațiul multicultural în care artistul s-a format și până la Egipt, Africa, Asia, Extremul Orient sau civilizația maiașă. El face asta prin simboluri, asocieri formale, insemne aproape invizibile sau atmosfera aparte pe care fiecare obiect o degajă cu subtilitate în jurul său. Sfera, ochiul, aripa, cercul, roata ca motiv solar universal, dominantele verticale sau forma elegantă a picăturii, în combinatorica înteligentă între lemn, metal și elementele curgătoare din sticlă divers colorată, creează prin raportarea la lumină efecte inedite, atent dozate și cu un rezultate obiectuale admirabile.

      Este atât de evident că artistul nu s-a dorit sau nu își dorește a fi la modă, în trend, deși întregul său parcurs creativ este vizibil ancorat în contemporaneitatea artelor vizuale românești și din lume. El explorează onest pe propria cale a desăvârșirii și o face cu o consecvență și rezultate obiectuale de rară frumusețe. O lecție despre faptul că Arta nu necesită subtitrare, traducere, fiind, când este desăvârșită, ea însăși un discurs coerent cu trimiteri culturale valoroase.

      O ”pădure fermecată”, am putea spune, alcătuită din totemuri desfășurate preponderent vertical, cu înălțimi diverse ce domină spațiul fără a-l sufoca, punctate de mai ample elemente spațiale și deseori cu o aparență de o fragilitate materială și dimensională greu de explicat și înțeles. Maestrul populează spațiul expozițional, cu contrapuncte din mai concentrate asamblaje de sticlă, metal și lemn, delicate, chiar diafane cu oglindiri, transparențe și translucidități fine de culoare inteligent puse în valoare. Citești în fiecare imaginație tehnică desăvârșită și o stăpânire aproape nelimitată a unei ludicii formale, volumetrice sau cromatice, deslușind totodată adânci valențe de ancestralitate în elementele din lemn.

      Cu respectul nemăsurat pe care îl purtăm dintotdeauna publicului și experiența datorată multor ani de pedagogie, creație plastică personală, antrenat în organizarea de bienale, curatoriat sau jurii, naționale și internaționale, îmi permit să subliniez, dacă mai era nevoie, că ne aflăm cu toții, acum, într-un spațiu cu totul special; Muzeul de Artă clujean, sit istoric de o recunoscută frumusețe barocă și prezența lucrărilor maestrului Nagy Atilla care aduce valoare culturală și estetică, creând prin asociere o atmosferă ce generează experiențe și trăiri estetice de cel mai înalt nivel.

      Aveți, privind cu atenție în jur, ocazia de a vă bucura din plin de toate acestea și veți pleca ciu siguranță apoi mai bogați sufletește purtând cu voi o încă o vreme feeria acestui spațiu încărcat de frumos, ce îndeamnă la reflexie și de ce nu, la  o reîntâlnire, cu reflexele obiectelor inspirate. ”Harul dăruit Cui se Cuvine, este primit și cizelat cu pasiune Cum se Cuvine și împărtășit apoi Către Cine și  Cum de cuvine!” (n.n.)

      Declarăm Expoziția deschisă invitându-vă să vă bucurați de prezența la Cluj, să o vizionați în compania autorului cu un binevenit pahar de vin.

     Acesta singurul mare profit de care se va bucura din plin Maestrul nostru de azi, artistul Nagy Attila: bucuria vizionării, mulțumirea citită pe fețele celor prezenți și dialogurile la care este provocat de publicul său.

O zi frumoasă tuturor!

Dr. Andrei Florian